Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2012

Michel Bauwens vierailee Helsingissä

Kansainvälisesti tunnetun vertaistuotantotutkijan ja tutkimusyhteisö P2P Foundationin perustajan Michel Bauwensin pitää avoimen yleisöluennon perjantaina 28.9, klo 14:15–15:45 Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa (Fabianinkatu 24). Luennon aiheena on “P2P-talous – vaihtoehto kapitalismille?”.

Luento on osa Commons.fi -verkkolehden, Stadin aikapankin ja Helsingin yliopiston yhteistyössä järjestämää Commons-päivää. Luennon kielenä on englanti. Katso koko päivän ohjelma alta.

Luennon teemoista jatketaan pyöreän pöydän keskustelulla klo 18:00 Tutkijakollegiumin tiloissa.

Luennon teemasta

Vertaistuotannossa (peer production, p2p) piilee uusi yhteiskunnallinen muutosvoima, joka haastaa kapitalismin. Tunnetun P2P-teoreetikon Michel Bauwensin mukaan vertaistalous toimii toistaiseksi vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen raameissa, mutta avaa samalla vision uudesta yhteiskunnasta. 
 
Vertaistuotanto perustuu yhteisille resursseille (commons), joita voivat olla esimerkiksi vapaat ohjelmistot, avoin data, yhteiset luonnonresurssit tai osuuskunnat. Siinä vertaistuottajat organisoituvat hierarkiattomasti kehittämään ja jakamaan yhteistä. Vertaistalous rakentuu yhteistyön ja jakamisen lähtökohdista kriisiytyvää kapitalismia vastaan.
 
Selkeimmin vertaistuotantoa tapahtuu internetin verkostojen välityksellä, kun ihmiset jakavat ja käyttävät yhteisiä resursseja tai tuottavat esimerkiksi vapaasti käytettäviä ohjelmistoja. Bauwensin mukaan vertaistuotanto on kuitenkin leviämässä myös materiaaliseen maailmaan, mistä palveluita vaihtavat aikapankit tai avoimella lähdekoodilla toteutetut koneet ovat ensimmäisiä esimerkkejä. Vertaistalous ei kuitenkaan rakennu itsestään, vaan se tarvitsee taakseen sitä tukevia poliittisia liittoumia.
 
Luento asettaa perustavia kysymyksiä yhteiskuntajärjestyksestämme ja visioi rohkeasti vaihtoehtoista tulevaisuutta. Millaisia vertaistuotannon muotoja rakentuu parasta aikaa? Millaisia poliittisia kamppailuja ja yhteiskunnallisia ristiriitoja vertaistuotannon nousu tuo tullessaan? Minkälaisia ratkaisuja vertaistalouden ajatus tarjoaa kohtaamiimme ekologisiin ja taloudellisiin kriiseihin?
 
Belgialainen Michel Bauwens on kansainvälisen tutkimusyhteisö P2P Foundationin ja Commons Strategies Groupin perustaja ja yksi kansainvälisesti tunnetuimmista commons-keskustelijoista. Bauwens luennoi aktiivisesti ympäri maailmaa ja kartoittaa vertaistuotannon teoreettisia ja käytännön mahdollisuuksia. 
 
Lisätietoa: 
 

Päivän koko ohjelma

Kaikki tilaisuudet ovat avoimia. Kielenä on englanti.
 
1. Tutkijaseminaari: Miten tutkia commonseja globaalin kapitalismin aikaudella?
 
Klo 10:15–12:45 Seminaarihuone 3 (Unioninkatu 37)
 
Commonsien ja maailmanpolitiikan suhteeseen keskittyvä avoin seminaari, jossa kuullaan kolme tiivistä alustusta commonseista ja esitetään kysymyksiä niiden merkityksestä maailmanpolitiikan tutkimukselle. Alustuksia seuraa kommenttipuheenvuorot maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaiselta ja p2p-tutkija Michel Bauwensilta. Lopuksi keskustelua. Tilaisuus on osa professori Teivaisen kurssia “Advanced Research Seminar on Global Capitalism” Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella.
 
2. Luento: Michel Bauwens – P2P-talous – vaihtoehto kapitalismille?
 
Klo 14:15–15:45 Tutkijakollegium, luentosali (Fabianinkatu 24) 
 
P2P Foundationin perustaja Michel Bauwens luennoi vertaistuotannosta ja yhteisresursseista.
 
3. Pyöreän pöydän keskustelu vertaistuotannosta
 
Klo 18:00-20:00 Tutkijakollegium (Fabianinkatu 24) 
 
Keskustelu Bauwensin luennon teemoista jatkuu.
 
 
***

Program of the Commons Day, Friday 28.9

Co-organised day on peer-to-peer production and commons by Commons.fi- online journal, Helsinki Timebank and the University of Helsinki
 
All events are open to all, and will be held in English.
 
1. Research Seminar : How To Research the Commons in the Age of Global Capitalism? 
 
Time : 10:15-12:45 
Place : Seminar room 3 (Unioninkatu 37)
 
Research seminar focuses on relation between the commons and world politics. Three short presentations will be heard about the commons and their relevance to world political research. Professor of World Politics Teivo Teivainen and P2P-researcher Michel Bauwens will give comments on presentations. This will be followed by open discussion. The meeting is part of professor Teivo Teivainen’s seminar “Advanced Research Seminar on Global Capitalism” at the Department of Political and Economic Studies at the University of Helsinki.
 
2. Lecture: Michel Bauwens – Peer-to-peer Production and the Coming of the Commons
 
Time : 14:15-15:45, 
Place : Helsinki Collegium for Advanced Studies, lecture hall (Fabianinkatu 24)
 
Open lecture by Michel Bauwens, Internationally known researcher of peer to peer production and founder of the Foundation for P2P Alternatives. 
 
3. Roundtable Discussion on Commons and Co-production 
 
Time : 18:00-20:00 
Place : Helsinki Collegium for Advanced Studies, ´Commons room’ (Fabianinkatu 24)
 
Discussion continues on the themes of the previous lecture.

 

Bauwensin visio

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”416″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”360″,”style”:”width: 210px; height: 158px; margin: 5px; float: right;”,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”480″}}]]Tero Toivanen kirjoittaa verkkolehti Fifi:ssä Michel Bauwensin ajattelusta. Kirjoitus on johdatus Bauwensin Helsingin vierailuun.

Toivasen mukaan Bauwensin projekti rakentuu oletukselle, että vapaille yhteisresursseille perustuva tuotanto pienentää tuotantokustannuksia niin merkittävästi, että se kykenee kilpailemaan nopeudessa, innovaatiokyvyssä ja tuotantokustannuksissa erilaisia kapitalistisia yrityksiä vastaan. Myös immateriaalioikeuksin suojatut ratkaisut syrjäytyvät tiedon vapaan käytön tieltä. 

Vertaistuotanto tapahtuu tällä hetkellä kapitalistisen yhteiskunnan raameissa, mutta Bauwensin mukaan siinä on potentiaalia enempäänkin: yksityisomaisuuteen perustuvan kapitalismin jälkeen seuraava askel on yhteiseen perustuva vertaistalouden yhteiskunta.

Uuden ja vanhan järjestyksen välille syntyy jännitteitä. Eräs keskeisimmistä muodostuu tietotyöläisten, ”kognitariaatin”, ja yritysryppäitä hallitsevan ”netarkisen” luokan välille.

Netarkia menestyy kontrolloimalla vertaistuotantoa ja puristamalla voittoa ihmisten vuorovaikutuksen eri muodoista.

Bauwens luottaa kuitenkin tietoiseen strategiaan vertaistuotannon edistämiseksi. Keskeistä on digitaalisen ja materiaalisen maailman vertaistoimijoiden, "kommonerien", yhteen saattaminen.

Bauwensin visio pähkinänkuoressa:

  1. Vertaistuotannossa arvon luomisen ytimessä ovat erilaiset yhteiset, joihin syntyvät innovaatiot tallentuvat. Ne ovat kaikkien jaettavissa ja kehitettävissä. Kuuluisin esimerkki on Wikipedia.
  2. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt suojaavat yhteisiä resursseja yksityistämiseltä. Wikipediaa suojaa Wikimedia Foundation.
  3. Yhteisen päälle rakentuu energinen talous. Siinä toimii yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden juridiset rakenteet sitovat ne yhteiseen perustuvien yhteisöjen tavoitteisiin ja arvoihin. Toiminnan periaatteena tulee voiton tavoittelun sijaan olla sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.
  4. Sosiaalista tuotantoa ja ihmisten hyvinvointia vahvistamaan tarvitaan ”kumppanuusvaltio”, joka järjestää julkisia palveluja ja esimerkiksi universaalin perustulon.
  5. Poliittinen tuki vertaistuotannolle saadaan piraattien, vihreiden, vasemmiston ja edistyksellisten liberaalien koalitiosta. Näistä syntyy edistyksellinen enemmistö, joka järjestää yhdessä kommonerien kanssa yhteiseen perustuvan yhteiskunnan.

Michel Bauwens on belgialaissyntyinen vapaa tutkija joka luotsaa kansainvälistä tutkimusyhteisöä P2P Foundationia. Yhteisön tarkoituksena on koota yhteen teoreettista keskustelua ja vertaistuotannon käytännön kokeiluja. 

Lue koko juttu täältä.