Revolution will be PósTelevised? – Mídia NINJA haastaa Brasilian mediakentän

Joukkoliikenteen hinnankorotuksia vastustaneiden mielenosoitusten aalto alkoi Brasilian Porto Alegren kaupungissa huhtikuussa 2013. Kesäkuussa liikehdintä levisi maanlaajuiseksi Brasilian suurimpien kaupunkien São Paulon ja Rio de Janeiron jättimielenosoitusten vanavedessä. Mielenosoitukset ovat saaneet Brasiliassa aikaan yhteiskunnallisen keskustelun vyöryn, jossa mielenosoitusten sisällöllisten teemojen rinnalla ovat puhuttaneet erityisesti poliisiväkivalta ja Brasilian valtamedian toimintatavat. 

Näitä molempia teemoja on ollut hämmentämässä Mídia NINJA -nimellä itseään kutsuva verkosto. Verkoston ”ninjat” ovat kuvanneet mielenosoituksista livestriimiä älypuhelimillaan #PósTV-kanavalle – jolla on parhaimmillaan ollut 200.000 katsojaa – sekä välittäneet reaaliaikaista kuvamateriaalia ja uutispätkiä Facebook-sivustolleen.[1]

Ninjat ovat olleet mielenosoitusten etulinjassa, usein kyynelkaasupilvien ja savupommien keskellä, todistamassa läheltä esimerkiksi poliisien voimankäytön brutaaleja ylilyöntejä. He ovat myös kuvanneet sitä mielenosoitusten ”valtavirtaa”, jossa kaikki sujuu rauhallisesti, ilman konflikteja.

Nämä molemmat näkökulmat ovat pääosin loistaneet poissaolollaan Brasilian valtalehdistöstä ja tärkeimmiltä tv-kanavilta. Niitä on syytetty esimerkiksi mielenosoittajien määrän systemaattisesta aliarvioinnista, mielenosoittajien kuvaamisesta ”vandaaleiksi” ja ”häiriköiksi” sekä mielenosoitusten kaappaamisesta omien taustavoimiensa tarkoitusperien ajamiseen, kuten valtaapitävän työväenpuolueen PT:n aseman horjuttamiseen.[2]

Voimakkaana vellova kritiikki on jo saanut aikaan pienimuotoisia mediakapinoita. Esimerkiksi Rede Globo -televisiokanavan toimittajille on mielenosoituksissa buuattu ja ladeltu solvauksia ja siten estetty heitä tekemästä työtään.[3]

Yksi ”medianinjoista”, Fora do Eixo -verkoston saopaulolainen jäsen Felipe Altenfelder kertoi Commons.fi:lle Mídia NINJAn syntyvaiheita, toimintaperiaatteita ja roolia Brasilian mielenosoitusten uutisvirrassa.

Mikä Mídia NINJA oikein on?

Nimemme ”NINJA” avaa parhaiten sen, mistä on kyse: se on akronyymi sanoista ”Narrativas Independentes, Journalismo e Ação” eli riippumattomia kertomuksia, journalismia ja toimintaa.

Olimme työstäneet kertomuksen käsitettä jo pidemmän aikaa, kauan ennen tämän mielenosoitusaallon alkua. Yhdistämme kertomukset siihen, että yhteiskunta on näkemyksemme mukaan tietynlaisessa konfliktin tilassa. Yhtäällä ovat ”vanhan maailman” kapitalistiset, kilpailulliset ja maapallon kehityksen näkökulmasta kestämättömät arvot, jotka ylläpitävät syrjiviä toimintamalleja ja syventävät sosiaalista eriarvoisuutta. Toisaalla on uusi, mahdollinen maailma – oikeudenmukaisempi, yhteistoiminnallisempi ja solidaarisempi.

Yksi niistä kentistä, joihin näiden maailmojen välinen konflikti kiinnittyy, on tietenkin taistelu mielikuvista eli ne tavat, joilla näkemys maailmasta rakentuu ja ne tiedot ja taidot, joita ihmisillä on maailman ja yhteiskunnan lukemiseen. Tuo on se kenttä, jota vanha maailma tiedonvälityskoneistoillaan pitkään hallitsi – kunnes yhteiskunnalliset liikkeet huomasivat sen, että niiden on tarpeen alkaa tuoda tuolle kentälle myös omia kertomuksiaan. Samalla on haettu uudenlaista tasapainoa online- ja offline-toimintatapojen välille. Ei riitä, että Facebookiin vaan postataan hurjasti, jos sen lisäksi ei tapahdu mitään muuta, jos ei järjestetä mitään toimintaa: juhlia, valtauksia, keskustelutilaisuuksia tai muuta vastaavaa.

NINJA ei siis ole ainoastaan keino tapahtumien ja mielenilmausten reaaliaikaiseen välittämiseen, vaan se on myös toiminnan käynnistäjä: järjestämme yleiskokouksia, keskustelutilaisuuksia, juhlia, mielenosoituksia ja valtauksia. Rekisteröimme tapahtumat valokuvin ja livestriimillä, ja tuomme ne sosiaalisen median verkostoihin saman tien. Samalla verkosto valtaa itselleen, omalla riippumattomalla tavallaan, oikeutta journalistisen sisällön tuottamiseen ja rikkoo sitä myyttisyyttä, jota joukkoviestien ja -viestinnän ympärille pitkään rakennettiin. NINJA haluaa osaltaan osoittaa, että suhtautumalla asioihin vakavasti ja paneutuen sekä systemaattisella otteella journalismi on välineenä kenen tahansa ulottuvilla.

Itse ninjat ovat pääosin nuoria, vanhimmat 30–31-vuotiaita, mutta keski-ikä on 23 tai 24 vuotta. Mukana on paljon myös 17–19-vuotiaita. Ajattelemme, että muodostamme yhdessä ikään kuin kollektiivisen älykkyyden, jossa uudet tulokkaat oppivat todella nopeasti sen, mitä muut jo osaavat.

Tämä pätee koko maanlaajuiseen verkostoomme. Jos jossain toisella puolella Brasiliaa syntyy uusi ajatus siitä, miten esimerkiksi livelähetyksiä voisi toteuttaa paremmin, tuo tieto kulkee verkostossa nopeasti ja uudet ajatukset otetaan heti käyttöön. Jakamisen myötä kokemukset siitä, miten eri tilanteissa kannattaa toimia ovat muuttuneet yhteiseksi orgaaniseksi tietovarannoksi.

Mídia NINJAhan ei syntynyt Brasilian viime viikkojen mielenosoitusten myötä, kuten monet Brasiliassakin taitavat luulla, vaan se on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Olitte mukana esimerkiksi maailman sosiaalifoorumissa Tunisiassa…

Kyllä, ja täällä Brasiliassa olemme esimerkiksi seuranneet jo kaivosteollisuuteen liittyvää murhaoikeudenkäyntiä Marabássa sekä alkuperäiskansalle kuuluneen maa-alueen valtauksen etenemistä ja siihen liittyviä mielenilmauksia Mato Grosson osavaltiossa. Olemme raportoineet myös muista mielenosoituksista jo ennen viime viikkojen mielenosoitusten aaltoa.

Mistä idea juuri tämäntyyppiseen toimintaan syntyi?

Tapamme toimia liittyvät olennaisella tavalla Fora do Eixo -verkoston toimintamalleihin. Verkosto on koko olemassaolonsa aikana joutunut miettimään, miten minimaalisilla resursseilla voisi saada mahdollisimman paljon aikaan.

Verkostossa on aina myös korostettu sitä, että mielikuvilla käytävässä taistelussa pitää olla ennen kaikkea rohkeutta. Ninjojen periaate on, että meidän paikkamme on kansan rinnalla kadulla, koska muutoin tapahtumia ei välttämättä rekisteröisi systemaattisesti kukaan juuri tuosta näkökulmasta.

Monet asiat ovat myös tapahtuneet orgaanisesti, suunnittelematta. Emme me välttämättä suunnitelleet olevamme näissä mielenosoituksissa juuri siellä missä olemme olleet, mutta päädyimme oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan, koska meillä oli rohkeutta ja käytännöllisiä mahdollisuuksia siihen.

NINJAn verkostoihin kuuluu myös monia toimittajia, joilla on kokemusta työskentelystä perinteisissä mediataloissa ja jotka ovat olleet näissä prosesseissa mukana ja tukena. Olemme oppineet yhdessä. Kokeneemmat toimittajat myös kouluttavat uusia ninjoja esimerkiksi käymällä läpi heidän kirjoittamiaan tekstejä yhdessä heidän kanssaan.

Tavoitteena on, että meistä jokainen kasvaa koko ajan valmiimmaksi varmistamaan sen, että olemme saavuttamamme luottamuksen arvoisia.

Kerro hieman lisää Fora do Eixo -verkostosta ja sen toiminnasta.

Fora do Eixo on verkosto, joka alkoi muodostua vuonna 2006 riippumattomien musiikkitapahtumien tuottajien uuden sukupolven yhteenliittymistä. Verkosto sai alkunsa pienissä kaupungeissa metropolialueiden ulkopuolella, siitä tulee myös verkoston nimi: “akselin ulkopuolella”.

Nykyisin meillä on toimintaa jo yli 200 kaupungissa Brasiliassa. Ajan mittaan kävi yhä selvemmäksi, että Fora do Eixo ei ollut vain musiikki- tai kulttuuriverkosto vaan ennen kaikkea yhteisöllisten teknologioiden verkosto. Se mitä olimme oppineet työskentelystä musiikin saralla oli siirrettävissä mille tahansa muulle toimintakentälle, mukaan lukien viestintä. Nyt yritämme rakentaa Mídia NINJAsta koko Brasilian laajuista riippumatonta viestintäverkostoa.

Fora do Eixo kasvoi viiden kaupungin verkostosta 200 kaupunkia kattavaksi verkostoksi viidessä vuodessa – ja tuo kasvu tapahtui todella vähällä rahalla. Kun raha ei ole keskiössä, luottamus on se, joka sitoo ihmiset toimimaan yhdessä.

Toimintamme keskeisenä ”menetelmänä” on eläminen ja toimiminen kollektiivina, yhdessä. Monet toiminnassamme mukana olevat ihmiset asuvat ja tekevät työtä samassa paikassa; työ ja elämä alkavat tällöin kietoutua yhteen tavalla, jossa ei olla enää sen perinteisen mallin vankeina, että tehdään kahdeksan tuntia riistotyötä ja sen jälkeen seuraavan kahdeksan tunnin aikana kulutetaan tienatut rahat johonkin anestesiaan ja sitten nähdään kahdeksan tuntia painajaisia seuraavaan päivään liittyen.

Meillä on joka päivä 16–20 tuntia, joiden aikana voimme eri tavoin edistää uuden mahdollisen maailman toteutumista. Ja sen täytyy tapahtua systemaattisesti. Meillä on esimerkiksi joukko ihmisiä, jotka vastaavat toiminnan koordinoinnista, aikatauluista, budjeteista ja niin edelleen. Yhtä tärkeää kuin se, että meillä on ninja tuolla kadulla, Avenida Paulistalla, kännykkä kädessä, peräämässä poliisilta piilossa olevaa nimikylttiä, on se, että meillä on ninjoja autokuskeina ja talousvastaavina. Tätä työtä tehdään yhdessä, ja yhteistoiminta on se, joka myös varmistaa toiminnan jatkuvuuden.

Miten näkisit NINJAn roolin mielenosoituksissa? Voisi varmaan sanoa, että kyse ei ole ainoastaan tiedon välittämisestä vaan myös aktivismista?

Tätä voi lähestyä Fora do Eixo -verkoston historian näkökulmasta. Fora do Eixon yhtenä tavoitteena on ollut saada ihmiset kaduille vaatimaan oikeuksiaan, ja olemme myös itse järjestäneet lukuisia mielenosoituksia. Emme siis ole menneet näihinkään mielenosoituksiin ulkopuolisina, pelkästään rekisteröimään mitä niissä tapahtuu, vaan olemme menneet mielenosoittajiksi mielenosoittajien joukkoon – ja se tuo sisältöihin tietenkin oman leimansa. Me emme katso näitä tapahtumia ulkopuolelta, etäännytetysti arvioiden, vaan olemme myös mukana rakentamassa niitä.

Koen, että Mídia NINJA on läpinäkyvyyden lisäämisen ja myyttien purkamisen työkalu. Kun joku 17-vuotias katsoo mielenosoituksia Globo News -kanavalta, se mitä hän näkee, on mielenosoittajien yläpuolella lentävästä helikopterista kuvattua. Kun hän sen sijaan katsoo NINJA-lähetystä, hän näkee jonkun tyypin mielenosoittajien keskellä kännykkä kädessä – mahdollisuus olla yksi ninjoista on hänelle paljon lähempänä. Koemme siis, että toimintamme voi saada liikkeelle myös uusia toimijoita ja siten varmistaa tällaisen toimintatavan jatkuvuutta.

Jos ajatellaan mielenosoitusten väkivaltaa, ainakin täällä São Paulossa tapahtui jotain samankaltaista kuin Turkissa: siinä vaiheessa, kun mielenosoituksia ryhdyttiin tukahduttamaan väkivalloin ja kun poliisien väkivalta riistäytyi kohtuuttomaksi, mielenosoitukset laajenivat valtavasti. Tuota väkivaltaa NINJA on ollut mukana tekemässä näkyväksi.

Fora do Eixo on myös ollut osaltaan rakentamassa uudenlaista toimintakulttuuria. Kyse on tavallaan brasilialaisen politiikan estetiikan uudistamisesta. 1990-luvulla täällä vahvistui ajattelutapa, joka erotti nuoret ja politiikan, taiteen ja politiikan, kulttuurin ja politiikan – ne haluttiin nähdä asioina, joilla ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Monet viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmaantuneista kansalaisverkostoista ja -kollektiiveista ovat tehneet työtä nimenomaan näiden erillisyyksien purkamiseksi, Fora do Eixo muiden mukana.

Olemme siis olleet mukana rakentamassa otollista maaperää sille, että yhä suurempi joukko ihmisiä lähtisi kaduille ja toimimaan. Tällä nimenomaisella hetkellä kyse on monien asioiden summasta. Esimerkiksi Movimento Passe Livrellä [liike, josta joukkoliikenteen hinnankorotuksia vastustaneet mielenosoitukset lähtivät liikkeelle] on takanaan jo kymmenen vuoden kamppailuhistoria. Nämä tapahtumat eivät siis ole ilmaantuneet tyhjästä.

Minkälaista palautetta ja vastakaikua Mídia NINJAn toiminta on Brasiliassa saanut?

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1046″,”attributes”:{”alt”:”Mídia NINJA”,”class”:”media-image”,”height”:”336″,”style”:”width: 210px; height: 147px; margin: 5px; float: right;”,”title”:”Kuva: Mídia NINJA”,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”480″}}]]

Viestit, joita olemme näiden viikkojen aikana saaneet, ovat tyypillisesti hyvin tunnepitoisia: meitä kiitetään siitä, että olemme kaduilla, että teemme näkyväksi jotakin sellaista, mitä kukaan muu [mediassa] ei näytä. Nämä viestit vahvistavat entisestään näkemystä siitä, mitä tietä meidän tulee kulkea ja millaista toimintaa entisestään vahvistaa.

On ollut myös kiinnostavaa huomata, että eri tiedotusvälineiden toimittajat ovat alkaneet seurata toimintaamme ja lähetyksiämme. Brasilialaisen median ammattilaisetkin taitavat siis olla siis heräämässä siihen, että on olemassa toisenlaisiakin tapoja välittää tietoa ja kertoa asioista. Viime viikkoina jotkut päätelevisiokanavista ovat jopa näyttäneet lähetyksessään PósTV:n kuvavirtaa ja jakaneet sen linkkiä – tuo on ihan ennenkuulumatonta brasilialaisessa journalismissa.

Toimittajat alkavat nyt ehkä täälläkin huomata, että ne rakenteet, jotka heidän isot työnantajansa heille tarjoavat, itse asiassa etäännyttävät heitä siitä, mitä kadulla todella tapahtuu. Voisi siis sanoa, että käynnissä on kaksi samanaikaista kehityskulkua. Yhtäällä on nuori yleisö, joka on löytänyt meidät ja luottaa senkaltaiseen tiedonvälitykseen, joka edustaa heidän näkökulmiaan, ja toisaalla ovat Brasilian media-ammattilaiset, jotka ovat nyt, osin Mídia NINJAn myötä, alkaneet ehkä kiinnittää huomiota myös uudenlaisiin toimituksellisen työn tapoihin.

Viime viikkoina on puhuttu paljon Brasilian perinteisen median ideologisista ja poliittisista kytköksistä ja kiinnikkeistä. Miten kuvaisit Mídia NINJAn ideologisia sidoksia?

Sanoisin, että Mídia NINJA näkee itsensä toimijana, joka on sitoutunut rakentamaan uutta mahdollista maailmaa. Me elämme tietynlaista sivilisaatioiden kriisiä, jota esimerkiksi kapitalistinen järjestelmä on ollut aiheuttamassa. NINJAn agendoja ovat yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus sekä vastahegemonisuus; uskomme ihmisissä itsessään olevaan voimaan ja toimijuuteen, niiden vahvistamiseen sekä kansalaisyhteiskunnan tärkeään rooliin poliittisten teemojen esiinnostajana ja edistäjänä.

Kansalaisjournalismi ei ole enää ihan uusi asia eikä myöskään sosiaalisen median rooli mielenosoituksissa ja kansalaisliikehdinnässä. Miten näkisit Mídia NINJAn tässä viitekehyksessä – tuoko NINJA tälle kentälle jotain uutta?

Luulen, että ainakin täällä Brasiliassa onnistuimme yllättämään kaikki nopeudellamme ja rohkeudellamme – ja ehkä myös toimintamme kurinalaisuudella ja sitoutuneisuudella. Olemme olleet koko ajan siellä, missä tapahtuu. Uutta täällä Brasiliassa on myös se, että meillä oli Fora do Eixon myötä jo valmiina maanlaajuinen verkosto, jota olemme nyt voineet hyödyntää, enkä nyt puhu vain ihmisistä vaan myös niistä tiedoista ja taidoista sisällöntuotantoon liittyen, joita verkostolla jo oli.

Nopeus, rohkeus ja verkosto – ne ovat ehkä ne asiat, mitä NINJA on tuonut nyt näkyviin. Kyse on pohjimmiltaan siitä samasta systemaattisuudesta, jolla Fora do Eixo -kollektiivi on jo pitkään toiminut. Ilman tuota kerääntynyttä kokemuspohjaa, NINJA ei olisi ollut valmis siihen, mitä se on nyt mielenosoitusten aikana tehnyt. Korostaisin edelleen sitä, että nämä ovat prosesseja, eivät jotain yksittäisiä tapahtumia.

Mitäs tästä eteenpäin – minkälaisia tavoitteita Mídia NINJAlla on ja minkälaiseen toimintaan aiotte tästä eteenpäin suuntautua?

Tarkoituksemme on tässä ihan lähiaikoina avata sivusto, joka tekee mahdolliseksi paitsi kuvaamiemme liveseurantojen välittämisen myös sen, että toiminnassamme mukana olevat kokeneemmat toimittajat voivat alkaa kirjoittaa ja julkaista pidempiä tekstejä kuin mikä on mahdollista ja järkevää Facebookissa.

Haluamme myös alkaa julkaista muiden kuin varsinaisen verkoston toiminnassa olevien ihmisten materiaalia, jota meille lähetetään jatkuvasti enemmän. Ympärillämme on nyt joukko ihmisiä, jotka ovat kasvamassa tapahtumien seuraajiksi ja tiedonvälittäjiksi ja koemme, että julkaisukanavan rakentaminen ja näkyvyyden lisääminen on tässä vaiheessa tärkeää, myös pedagogisesta näkökulmasta.

Me itse jatkamme sitä mitä olemme jo tehneet: kuvamateriaalin, livelähetysten ja tekstien tuottamista. Suunnittelemme myös maailmanlaajuista kansalaistoimijoiden verkostotapaamista marraskuuksi São Pauloon..

*   *   *

”Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Kairo. Valokuvia, tekstejä ja kuvavirtaa niiltä, jotka elävät maailmanlaajuisen vallankumouksen pyörteissä. Kertomuksia uudesta mahdollisesta maailmasta – taukoamatta.” – Felipe Altenfelder, Facebook-päivitys 5.7.2013

Sanna Ryynänen

Mídia NINJA Facebookissa: https://www.facebook.com/midiaNINJA

Mídia NINJA -twitcast: http://twitcasting.tv/midianinja

Viitteet:

  1. ”Brazil Protests Prompts Shift in Media Landscape”, The Wall Street Journal 29.6.2013, http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323873904578570244226440374.html
  2. Esim. ”’Mídia Ninja’ cresce com as manifestações e se contrapõe aos veículos tradicionais”, Universidade Federal de Minas Gerais 1.7.2013, https://www.ufmg.br/online/arquivos/028944.shtml
  3. Esim. ”Globo expulsa do Ato pelas 10 vítimas fatais na favela da Maré”, Rio de Janeiro, Brasil 02.07.2013, http://www.youtube.com/watch?v=A8Xyj92da_c

Kuvat: Mídia NINJA

2 thoughts on “Revolution will be PósTelevised? – Mídia NINJA haastaa Brasilian mediakentän

  1. "Itse ninjat ovat pääosin nuoria, vanhimmat 30–31-vuotiaita, mutta keski-ikä on 23 tai 24 vuotta. Mukana on paljon myös 17–19-vuotiaita … kasvu tapahtui todella vähällä rahalla…. Monet toiminnassamme mukana olevat ihmiset asuvat ja tekevät työtä samassa paikassa …"Mitäs elannostaan? Ovatko ne töissä, opiskelijoita, perheen kanssa asuvia…Tosi hyvä oli kuulla tästä!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s