Fahrenheit 452


Neljäntenä päivänä marraskuuta vuonna 1956 vyöryivät Neuvostoliiton tankit Unkarin maaperälle. Huomenna tuona samana päivämääränä kello 8.30 paikallista aikaa, aikovat tällä kertaa sisäiset kolonialistit jyrätä alleen maan ja ihmiset. Maareformin varjolla, pääomapiirien ja valtion liiton seurauksena, Unkarin merkittävimmän ekologisen ja yhteisöllisen mallitilan ihmisiä sekä valtavaa määrä muita paikallisia viljelijöitä ollaan ajamassa mailtaan.


”Sinä, joka istut rivissä hiljaa,
tule, ja pohdi hetki sitä,
että maa koskettaa meitä,
eikä sitä joka sillä tekee rahaa…”

– Orfeo -yhtye: Törd a keritést (Murra aidat) 1971

(alkuperäinen chileläinen versio Victor Jara: A Desalambrar)

Mitä tapahtuu, kun valtio riistää usealta tuhannelta paikalliselta maanviljelijältä yhteyden maahan? Mitä tapahtuu, kun vallanpitäjät vyöryttävät valheitaan? Kun eurooppalaisessa mittakaavassa merkittävä ekotila lyödään järjestelmällisesti polvilleen? Kun vääryys peitetään laillisuuden naamarilla? Mitä tapahtuu kun Fahrenheit 451 muuttuu todeksi?

Olemme Unkarin uus-horthylaisen ja uus-feodaalisen suurtilajärjestelmän johdonmukaisen rakentamisen todistajia ja kärsijöitä. Valtio käynnisti vuoden 2012 syksyllä maareformin, jonka puitteissa 100 000 hehtaaria valtion maata tarjottiin haettavaksi vuokrakäyttöön.

Julkilausuttuna tavoiteena oli parantaa paikallisten maanviljelijäperheiden toivottomiksi käyneitä elimahdollisuuksia osana Kansallista maaseutustrategiaa 2011-2020. Maanhaku näytti etenevän lakien mukaisesti, mutta todellisuudessa prosessin yllä leijui epäoikeudenmukaisuuden, poliittisen vilunkipelin, mauttoman valehtelun sekä eliittien predaattorimaisen toiminnan katku.

Hakemuksia käsitelleen Kansallisen maanhallintajärjestö NFA:n mukaan hakemusten arviointi perustui 40% subjektiivisille tekijöille. Juuri riittävästi siihen, että ne voittivat, joiden etuja vallanpitäjät ajoivat. Hakemusmenettely oli läpinäkymätön, salainen, ja siihen liittyvä syvä korruptio levittäytyi pian kaikkien nähtäville. [1]

József Angyán, aiempi maatalouden kehityksestä vastaava valtiosihteeri, esitti ne johdonmukaiset askeleet – agraarikamarilaki, perustuslain kolmas uudistus, maakauppalaki ja myöhempi integraatiolaki – jotka ottamalla hallitsevan Fidesz-puoluetta lähellä olevien pääomapiirien edut nostettiin köyhien maanviljelijäperheiden etujen edelle. [2] Valtio on tässä työnjaossa pääoman etujen mahdollistaja: valtion muuttamat lait antavat mahdollisuuden vetää maa sen nykyisten käyttäjien eli paikallisten tuottajien alta.

Tämä vääristää Unkarin jo aiemmin pahasti vinoutuneita maanomistusrakenteita Latinalaista Amerikkaa muistuttavaan latifundio-suurtilajärjestelmän suuntaan. Tämän prosessin seurauksena useammalta tuhannelta paikalliselta tuottajalta on viety toivo, ja he voivat vain sivusta seurata heidän aiemmin viljelemiensä maiden luovuttamista uusvanhoille maaherroille.

Francois Truffaut’n Fahrenheit 451 -kulttielokuvassa vuodelta 1966, ihmisten alistaminen tulevaisuuden diktatuurissa näyttäytyy kirjojen häikäilemättömänä julkisena polttamisena palomiesten toimesta. Kun vallanpitäjien edustajat löytävät suurimman salaisen yksityisen kirjaston, julistaa palomestari: ”Nyt tämä on kaikki meidän.” Myöhemmin selviää, että vastarinnalle on kuitenkin kehittynyt muoto: osa ihmisistä on alkanut opetella ulkoa maailmankirjallisuuden klassikoita ja he kuljettavat tätä inhimillistä ja kollektiivista kulttuuriperintöä suusta suuhun muistitietona.

Nyt on kuitenkin kirjojen sijaan kyse maasta. Ja tämä on vielä vakavampaa. Valtion tukemat suurpääoman maahankinnat ovat viime vuoden aikana aiheuttaneet valtavan määrän maattomia talonpoikia. Kun ihmisiltä viedään kirjat, voivat ihmiset muuttua eläviksi kirjoiksi, ja kuten Truffautin elokuvassa tapahtuu, tieto ja kulttuuri saattavat jatkaa eloaan.

Maan vieminen ihmisiltä tai sen käytön estäminen – kuten Unkarissa on tapahtunut ja tapahtuu juuri nyt – tekee viljelijöistä maattomia maankiertäjiä, ja samalla tieto, agrikulttuurinen tietotaito kuolee. Talonpojalta otetaan pois se, mikä hän on. Häneltä viedään identiteetti, hänet riistetään irti äitimaasta, elämästään ja työstään. Samalla tapetaan maaseudun inhimillinen kulttuuri.

Viimeinen pisara

Kyse on siis maasta ja sitä työstävistä ihmisistä. Kishantosin Maaseutukehityskeskuksen tapauksessa kyse on konkreettisesti 452 hehtaarista maata ja siitä elävistä ihmisistä. Se on Unkarin suurin ekologinen ja yhteisöllinen mallitila, jonka eteen ihmiset ovat tehneet töitä jo 21 vuoden ajan.

Kansainvälistäkin huomiota saaneen Kishantosin Maaseutukehityskeskuksen paikalliset maanvuokraajaviljelijät kehittivät ekologista ammattiosaamistaan yhdessä lukuisten kansainvälisten asiantuntijoiden, saksalais-unkarilaisen valtiollisen yhteistyön, tanskalaisen Vestjyllandin kansankoulun kokemusten ja periaatteiden tukemina sekä saksalaisen biodynaamisen Gut Sambach farmin perustajan Friedhelm Feindtin aktiivisen kätilöinnin avustamana.

Alueella pyrittiin rakentamaan seutukeskusverkostoa ja se käänsi kaikki tuottonsa maankäyttäjien ilmaiseen koulutukseen ja keskuksen toiminnan kehittämiseen. Tila toimi nykyaikaisilla koneilla ja työllisti jatkuvasti 18, sesonkikausina jopa 50-100 ihmistä. Nyt tämän biodynaamisen tilan kohtalo näyttää sinetöidyltä.

Valtio ilmoitti lokakuussa 2012 maareforminsa puitteissa Kishantosin aiemmin yhtenä kokonaisuutena hoidetun tilan haettavaksi vuokralle kymmeneen osaan jaettuna. Keskus jätti 10 hakemusta 21 vuoden ajan käyttämilleen maille, muttei voittanut neliösenttiäkään. Maan uudet käyttäjät ovat perinteisempää laatua: esimerkiksi 9000 hehtaaria hallinnoiva holding-yhtiö (joidenkaltaisten toimijoiden ei alunperin olisi saanut edes osallistua maanvuokrahakuun) ja muita ei-paikallisia tuhansia hehtaareja jo ennestään pyörittäviä tahoja. On jopa sellainen uusi maanvuokraaja, joka ei aio edes viljellä maata. [3]

Kishantosin Maaseutukehityskeskuksessa yhdistettiin teoriaa ja käytäntöä ainutlaatuisella tavalla. Viljelijöille tarjoutunut mahdollisuus jatkuvaan ilmaiseen ekologisen tietotaidon kehittämiseen yhdistyi elimellisesti 452 hehtaarin maa-alan viljelyyn.

Kishantoslaisessa maanviljelyssä noudatettiin kaikkein ankarimpia luomuperiaatteita (BioSuisse). Paikallisista ihmisyhteisöistä riippuvainen luonto ja luonnosta riippuvainen ihmisyhteisö olivat tasapainossa: viljelijät eivät raiskanneet maata vaan tukivat sen biologista monimuotoisuutta. Keskus oli Unkarin mittakaavassa ainutlaatuinen kokeilu, jonka loppuminen – Greenpeacen ilmaisua lainaten – oli viimeinen pisara.

Marraskuun 1. 2013 lähtien, paperilla seisoo kuitenkin selvästi: tämä maa ei enää kuulu työstäjilleen.

Save Kishantos!

Greenpeace käynnisti yhdessä 82 muun järjestön kanssa kansallisen ja kansainvälisen kampanjan Kishantosin alueella tapahtuvan kehityksen ja sen symboloiman yleisemmän maan ongelmallisen yksityistämisen kehityksen pysäyttämiseksi. Se järjesti lokakuun 19. päivänä lehdistötilaisuuden esittäen tilan tarinan kokonaisuudessaan.

Tilaisuutta varten kaivettiin maahan ehkä Unkarin historian kaikkien aikojen suurin elävä kyltti: 500 x 150 metrin kokoinen teksti SAVE KISHANTOS, joka on luettavissa vain korkealta ilmasta käsin.

Kyltti pyrkii kiinnittämään huomion siihen, että vain tästä korkeasta perspektiivistä näemme kokonaisuuden, ja voimme ymmärtää käynnissä olevan prosessin syvyyden ja tämän yksittäisen tapahtuman yleisen merkityksen.

“Kestävän maanviljelyn asiantuntijana en voi edes kuvitella, että vuonna 2013 Euroopassa voidaan lopettaa Kishantosin keskuksen kaltainen tila. Pyydämme kaikkia, jotka kuulevat tämän viestin nousemaan rinnallemme taistelemaan kestävän viljelyn puolesta. Jos tämä keskus voidaan nykypäivän Euroopassa todella sulkea ja pyyhkiä maan päältä noin vain, sormia napsauttamalla, olemme menettäneet mahdollisuutemme selviytyä tämän maan pinnalla”, sanoo Sándorné Acs, yksi keskuksen asiamiehistä Save Kishantos -lyhytelokuvan lopuksi.

Lehdistötilaisuuden jälkeen ihmiset ryhtyivät jokasyksyiseen, mutta tällä kertaa myös symboliseen siementekylvöön koko Kishantosin tilan alueella, vaikka maa näyttää menetetyltä ja urakka taloudellisesti hyvinkin riskialttiilta. Vilja merkitsee kuitenkin uutta elämää: maahan istutettiin tilan omaa luonnonmukaista viljaa symboloimaan uutta puhdasta tulevaisuutta vastoin kaikkia likaisesti yksityistettyjä maita.

VESZ-liiton puheenjohtajan puhe ennen siementen istuttamista heijastaa prosessin vastustajien sitoutumista asiaansa:

Kutsun jokaisen omantunnon ja järjen omaavan ihmisen taisteluun Kishantosin maiden pelastamiseksi, jotta samalla pelastaisimme hyvän, tulevaisuuden, ihmismäisyyden ja oikeudenmukaisuuden. Täällä Kishantosissa on rahavallan, voittoa tavoittelevien liikemiesten ja muiden spekuloijien saatava se opetus, ettei heillä ole enää mitään tekemistä maan hallinnan ja käytön kanssa. Täällä Kishantosissa maailman kaikki rahatkaan eivät ole vaihdettavissa yhteenkään neliösenttimetriin. Ihmiskunta sai jumalalta maan ilmaiseksi, sitä ei voi kukaan eikä millään perusteilla ryöstää itselleen. [4]

Väkivallattomasti maan puolesta

Kuka omistaa maan? Ulkoiset ja sisäiset kolonialistit vai ihmiset, jotka sydänverellään työstävät maata? Valtion agraarireformi on todellisuudessa anti-agraarireformi: todistamme jälleen kerran valtion tuella tapahtuvaa yksityistä ryöstöä, joka vie elinmahdollisuuden ja ihmisarvon tuhansilta ihmisiltä. Tämä kaikki ei voi tapahtua hiljaisuudessa.

Kun kirjat viedään ihmisiltä ja ne luovutetaan tulen syötäviksi, pyrkivät vallanpitäjät tukahduttamaan kollektiivisen muistin ja kulttuurin. Vallanpitäjät hierovat tyytyväisinä käsiään kirjojen tuhkien päällä, välittämättä siitä, että ovat riistäneet ihmisiltä sen, mikä on merkinnyt heille elämää.

Kun Kishantosin maa viedään ja sen uudet käyttäjät sirottelevat maan päälle rikkaruoho- ja tuholaismyrkkyjä, he eivät tuhoa ihmisten muistoja, mutta he tuhoavat 21 vuoden ajan kovalla työllä kehitetyn ekologisen tasapainon. Vallanpitäjät hierovat käsiään poltetun maan päällä, välittämättä siitä, että ovat riistäneet ihmisiltä sen, mikä on merkinnyt heille elämää.

Jos voi tapahtua se, että valtio ryöstää ja luovuttaa yksityisiin voittoa tavoitteleviin käsiin tuhansien maanviljelijöiden työstämän maan; jos valtio voi häpeilemättä vyöryttää valheitaan; jos eurooppalaisessa mittakaavassa merkittävä malliekotila voidaan ajaa järjestelmällisesti alas; jos taivaita ravistelevia vääryyksiä voidaan peittää laillisuuden naamiolla; jos Fahrenheit 451 voi todella tapahtua, on ihmisten noustava ja sanottava: meille riittää tämä kyynisyys, korruptio ja valehtelu.

Tämä oli viimeinen pisara. Kishantos ja sen symboloima todellisuus on pelastettava. Hinnalla millä hyvänsä.

Murra kaikki aidat, lyö seinistäkin läpi,
tätä maata ei omista sen pääl seisova väki.
Murra kaikki aidat, lyö seinistäkin läpi,
Meidän on tää maa, meri ja taivas,
meidän, Jánoksen, Tamáksen ja Katin!

– Orfeo –yhtye: Törd a keritést (Murra aidat) 1971
http://www.youtube.com/watch?v=c-RvTtAhDOk

(alkuperäinen versio Victor Jara: A Desalambrar)

Ádám Fülöp

Kishantosin englanninkieliset kotisivut: http://www.kishantos.hu/english-k26.html

Tekstitetty video Kishantosin tilanteesta: https://www.youtube.com/watch?v=7_hhODBAO4E

Viitteet:

  1. http://www.kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek-k82.html
  2. József Ángyánin tiedotustilaisuus 27.6. 2013: http://www.youtube.com/watch?v=NsdFmKWTNxQ#t=775
  3. http://hvg.hu/gazdasag/20131017_Nemzetkozi_tiltakozast_szulhet_Angyan_bar
  4. http://veszov.hu/index.php?option=com_content&;view=article&id=312:a-vesz-elnoekenek-beszede-a-magvetkhoez-kishantoson-2013-oktober-17-en-az-elvesztett-foeld-szakralis-bevetese-eltt&catid=91:kozlemeny-nyilatkozat-dokumentum&Itemid=319

 

4 thoughts on “Fahrenheit 452

  1. [[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1166″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”typeof”:”foaf:Image”}}]]

  2. Kishantosin aamu on koittanut. Noin 150 ihmistä odottamassa vallan edustajien saapumista. Suora Bambuser-lähetyshttp://bambuser.com/v/4068662[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1176″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”title”:”Gyülekező KISHANTOS!”,”typeof”:”foaf:Image”}}]]

  3. Virkavalta poistui tänään tyhjin käsin Kishantosista. Maita ei luovutettu herroille."Voitimme taistelun, mutta sota on vasta alkanut", kommentoi Kishantosin Éva Ácsné paikan päällä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s