Commons.fi

In English

Commons.fi on joukko yhteistaloudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita, joka toimittaa verkkojulkaisua yhteisistä (”commonseista”) ja solidaarisuustaloudesta.

Commons.fi on myös Commons Assembly, eli ihmisiä tekemässä konkreettisesti yhteistä ja yhteistekemisen muutosta osana kansainvälisessä Commons Assembly -verkostossa!

  • Kartoitammeja haastattelemme solidaarisuustalouden toimijoita Suomessa ja rakennamme kartan pohjalta solidaarisuustalouden verkostoa mm. osuuskuntien, kumppanuusviljelmien ja yhdistysten kanssa
  • Vaikutamme yhteiskuntaan kansallisesti ja kansainvälisesti mm. osana European Commons Assemblyä, Euroopan yhteistaloustoimijoiden kattoverkostoa

Kiinnostuitko? Seuraa ajankohtaisia tapahtumiamme ja tule mukaan!

  • Liity facebook-ryhmään
  • Liity sähköpostilistalle: commons.fi [at] gmail.com
  • Ota yhteyttä Sunna Kovaseen (044-2776412) tai Ruby van der Wekkeniin (050-4362171)

Mitä ovat yhteiset eli commonssit, solidaarisuustalous ja Commons Assembly?

Yhteisillä tarkoitamme erilaisia yhteisresursseja ja yhteistekemisen muotoja. Näitä ovat esimerkiksi avoimet ja vapaat ohjelmistot, avoin data ja tieto, p2p-verkot, luonnonresurssit, osuuskunnat, yhteisviljelmät, kylätalot, talkoot, vallatut tilat ja tiet, katutaide, julkiset palvelut, naapuriapu, hoiva sekä monet muut. Yhteiset eroavat niin yksityisen kuin julkisen sektorin omistusmuodoista ja toimintaperiaatteista.

Solidaarisuustalous on Latinalaisen Amerikan yhteiskunnallisissa kamppailuissa syntynyt aloite vaihtoehtoisen talouden rakentamiseksi. Solidaarisuustalouden tarkoituksena on verkostoida ja edistää demokraattisia, ekologisia ja eettisiä taloudellisen yhteistoiminnan muotoja kansallisten ja valtiollisten talouksien tuolla puolen sekä eteläisissä että pohjoisissa paikallis- ja tuottajayhteisöissä.

Yhteiset ovat tärkeä osa solidaarisuustaloutta. Solidaarisuustalouden edistäminen tarkoittaa resurssien yhteiskäytön ja yhteistöhön perustuvan taloudellisen toiminnan edistämistä. Globaalin solidaarisuuden ajatus kannustaa tuottajayhteisöjä välttämään keskinäistä kilpailua ja perustamaan toimintansa jaetun arvon ja hyvinvoinnin kasvattamiselle.

Commons Assembly on kansainvälinen yhteis- ja solidaarisuustalouden verkosto, joka pyrkii vahvistamaan yhteistyölle perustuvaa taloutta yhteiskunnassa ja edistämään sitä turvaavaa politiikkaa.